Vacature onafhankelijk voorzitter

Onafhankelijk voorzitter bestuursvergadering SWV vo Weert, Nederweert en Cranendonck. Het samenwerkingsverband Weert, Nederweert en Cranendonck zoekt per 1 december een onafhankelijk voorzitter die de gezamenlijke bestuursvergaderingen voorbereidt en leidt. In het bestuur zijn alle betrokken schoolbesturen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vertegenwoordigd. De dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de directeur, ondersteund door een bureau. De onafhankelijke voorzitter heeft geen stemrecht. Benoeming vindt plaats door het bestuur van het samenwerkingsverband.

De voorzitter

 • is onafhankelijk in de zin dat hij geen (in-)directe betrokkenheid heeft (gehad) met het thema passend onderwijs in de regio Weert, Nederweert en Cranendonck of met een van de bij de samenwerkingsverbanden betrokken besturen
 • is onafhankelijk in de zin dat hij boven partijen staat
 • draagt zorg voor bewaking van de in mandaten en reglementen onderscheiden verantwoordelijkheden en rollen van bestuur en directeur
 • bevordert het samenspel van directeur en bestuur om de doelstellingen van de beide samenwerkingsverbanden te realiseren
 • fungeert als technisch voorzitter bij de bestuursvergaderingen
 • bewaakt de bestuursstijl (agendadiscipline, bewaakt hoofdlijn etc.)
 • draagt zorg voor een professionele vergadercultuur
 • bereidt samen met de directeur en de vergaderingen voor
 • bewaakt samen met de directeur en bestuur de uitvoering van de genomen bestuursbesluiten aan de hand van een actie- en besluitenlijst

De kandidaat

 • heeft minimaal HBO werk- en denkniveau
 • heeft goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • heeft affiniteit met onderwijs en/of zorg
 • staat boven partijen en is onafhankelijk
 • heeft ervaring met complexe bestuurlijke besluitvormingsprocessen, strategische afwegingsprocessen en intervenieert effectief in deze processen
 • is een verbinder waarbij het compromis niet de eerste keuze is
 • heeft geen enkel zakelijk of privébelang bij het samenwerkingsverband in Weert, Nederweert en Cranendonck
 • heeft in de afgelopen vijf (5) jaar geen rechtspositionele en/of commerciële banden gehad met een van aangesloten schoolbesturen en is nu en in de afgelopen vijf (5) jaar geen lid van een raad van toezicht van een van de aangesloten besturen geweest

Urenindicatie en vergoeding
Het samenwerkingsverband vergadert op schooljaarbasis 4 maal.Een bestuursvergadering omvat 2 uur geplande tijd. De onafhankelijk voorzitter bereidt samen met de directeur SWV de 4 vergaderingen voor waarbij de geplande tijd per vergadering 2 uur is. Inclusief voorbereiding is de geschatte urenindicatie 16 klokuren.

Wat betreft vergoeding is het voorstel om aan te sluiten bij landelijke rijksregeling voor adviescommissies: vergoeding per vergadering € 235,-(lid) , € 310,-(voorzitter). Voor bestuursvergaderingen het voorzitter-tarief te hanteren en bij agendacommissies het lid-tarief.Voor incidenteel en noodzakelijk ander overleg, nader overeen te komen. Het betreft een bruto-vergoeding die via IB-47 aan fiscus wordt gemeld; c.q. betrokkene factureert zelf vanuit rechtspersoon maar dan is wel nog BTW verschuldigd.Voor incidenteel en noodzakelijk ander overleg geldt een urenvergoeding van € 85,00 voor limitatief vastgelegde overleggen.

Als u zich in dit profiel herkent en de vacature aanspreekt, horen wij graag van u.Uw brief en curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 28 oktober 2019 versturen naar info@swvvo3103.nl onder vermelding van vacature onafhankelijk voorzitter.

Informatie
Informatie over deze vacature is te verkrijgen bij:

 • Jan Pieter Janssen (interim) voorzitter van het samenwerkingsverband Passend onderwijs Weert, Nederweert en Cranendonck vo j.p.janssen@citaverde.nl, tel 06 53 68 67 27
 • Henk Winkelman, directeur samenwerkingsverband Weert, Nederweert en Cranendonck vo, h.winkelman@swvvo3103.nl, tel 06 34 98 65 56

Download de vacature