Vacature: Management assistente Samenwerkingsverband VO Weert, Nederweert en Cranendonck

Start dienstverband: 01-10-2020
Verwacht eind dv: 01-02-2021
Soort dienstverband: Voor bepaalde tijd
School / Locatie: Cluster LVO Weert
Plaats: Weert
Totaal FTE: 0,4000
Schaal: Schaal 06

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Samenwerkingsverband VO Weert, Nederweert en Cranendonck. Het samenwerkingsverband is binnen de genoemde gemeentes verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend netwerk passend onderwijs. Het samenwerkingsverband bestaat uit een aantal schoolbesturen. Zij werken gezamenlijk aan het realiseren van een doorgaand onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor de leerlingen in de regio Weert. Je gaat deel uitmaken van een klein team dat gezamenlijk het stafbureau van het samenwerkingsverband vormt.

Deze functie is ten dienste van het Samenwerkingsverband Weert, Nederweert en Cranendonck, de aanstelling wordt belegd bij één van de besturen.

Werkzaamheden:
– Verleent secretariële ondersteuning aan de directeur van het SWV en toegewezen stafmedewerkers
– Brengt samenhang aan in secretariële processen en dienstverlening
– Levert logistiek/administratieve bedrijfsondersteuning
– Levert, in overeenstemming met de directie, een bijdrage aan beleidsprojecten, zoals bijvoorbeeld kwaliteitszorg
– Verleent beleidsondersteuning
– Verleent ondersteuning t.b.v. het inspectiebezoek
– Organiseert bijeenkomsten

Kennis en vaardigheden:
– kennis van management ondersteunende methoden en werkwijzen;
– kennis van en vaardigheid in het gebruik van geautomatiseerde systemen;
– inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;
– bij voorkeur inzicht in taak, organisatie en werkwijze van het Samenwerkingsverband en de werkzaamheden van het management;
– vaardigheid in het maken van verslagen, in het vormen en bijhouden van dossiers;
– communicatieve vaardigheden;
– organiserende en coördinerende vaardigheden.

We bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een brede cafetariaregeling en opleidingsmogelijkheden.
Meer weten over het CAO VO? Op de website van de VO-raad staat de meest actuele informatie over deze CAO voor het voortgezet onderwijs. Je kunt daar de CAO downloaden.

Het betreft een vacature voor vervanging zwangerschapsverlof. Voor informatie kunt u contact opnemen met mevr Linda van Lieshout, Management assistente SWV VO Weert, Nederweert, Cranendonck, tel. 06-21695102. Sollicitatiebrieven graag mailen naar l.vanlieshout@swvvo3103.nl.