Bouwstenen van ondersteuning

Binnen ons samenwerkingsverband bieden alle scholen van voortgezet (speciaal) onderwijs verschillende vormen van ondersteuning aan leerlingen, op verschillende niveaus.
In deze bouwstenen van ondersteuning wordt dit schematisch weergegeven.