Effecten COVID19

Wat de precieze effecten van de huidige pandemie op scholieren in het VO of VSO gaan zijn, zal de toekomst ons leren. Dat er sprake is van een leerachterstand waardoor er leerlingen zullen zijn die een langere V(S)O-carrière ligt zeker in de lijn der verwachting en is inmiddels met landelijk onderzoek aangetoond. Daarnaast krijgen we stevige signalen dat  de psychische druk op kinderen soms toeneemt door een grotere aanwezigheid in een minder optimale thuissituatie, eenzaamheid, ééntonigheid in het leven, et cetera. Het is cruciaal dat er goede en tijdige hulp beschikbaar komt voor jeugdigen. Het V(S)O kan deze problematieken namelijk niet altijd behappen. Voor wat betreft het Nationaal Programma Onderwijs zijn momenteel de individuele scholen aan zet om in kaart te brengen welke problematieken zij ervaren. Op basis daarvan dienen er passende interventies vervat te worden in een schoolprogramma. Op het niveau van samenwerkingsverbanden wordt vooralsnog enkel gecompenseerd voor de mogelijk langere verblijfsduur van VSO/PrO-leerlingen als gevolg van COVID19. De exacte hoogte van die compensatie is nog niet duidelijk.