Jaarverslag 2022

Het bestuursverslag en de jaarrekening vormen samen het jaarverslag van het samenwerkingsverband. Schoolbesturen hebben de zorgplicht, de middelen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Om dit te realiseren werken zij samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Voor dit jaarverslag is ondersteuningsplan 2018-2022 en het bijbehorende addendum het uitgangspunt. Het ondersteuningsplan beschrijft voor alle beleidsdoelstellingen de beoogde resultaten, welke indicatoren gebruikt worden om die resultaten zichtbaar te maken en welke instrumenten worden ingezet om de benodigde gegevens te ontsluiten. Dit jaarverslag dient als verantwoording over de inzet en resultaten in 2022 aan participerende schoolbesturen en scholen, ministerie en andere betrokkenen bij het onderwijs in onze regio. De financiƫle verantwoording vindt plaats in de jaarrekening 2022. Deze is eveneens terug te vinden in dit jaarverslag.

Klik hier voor het jaarverslag 2022 van het samenwerkingsverband VO Weert, Nederweert en Cranendonck.

Wij wensen u veel leesplezier!

Het bestuur van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Weert, Nederweert en Cranendonck