Kenniscollege Astrid Ottenheym

Afgelopen week vond vanuit het samenwerkingsverband de eerste platformbijeenkomst van dit schooljaar plaats rondom inclusiever denken en doen. We richtten ons hierbij op de gespreksvoering met leerling, ouder of collega vanuit meerdere perspectieven. Astrid Ottenheym nam ons als deskundige hierin op een verrassende wijze mee. Vanuit theorie, het hart maar zeker ook met talloze praktijkvoorbeelden.
Zij komt op drie momenten naar Weert om kenniscolleges te verzorgen. Het zijn drie dezelfde bijeenkomsten voor po, vo en speciaal onderwijs collega’s. Kies een van de drie, ontmoet collega’s die je niet vaak tegenkomt en ervaar het denken en gesprekken voeren vanuit meerdere perspectieven. Uiteraard zijn andere ketenpartners ook van harte welkom.

Klik hier voor de uitnodiging en geef je via de QR-code.

Graag tot dan!