Ondersteuningsplan 2022-2026

Medio 2022 dienen de schoolbesturen in het samenwerkingsverband een nieuw ondersteuningsplan vast te stellen. In een ondersteuningsplan wordt vastgelegd welke visie en ambities de samenwerkende scholen hebben op het terrein van inclusief onderwijs. Gekoppeld aan de visie en ambities wordt ook in het ondersteuningsplan geregeld hoe de middelen (ca. 5,2 mio) uitgegeven worden. Het bestuur van het samenwerkingsverband is momenteel bezig met een oriƫntatie op de koers van het nieuwe ondersteuningsplan. Onderdeel van die oriƫntatie is onder meer de wijze waarop synthese-onderwijs een impuls kan zijn op inclusiever onderwijs.