Ondersteuningsplan 2023-2027

Vol trots publiceren wij het ondersteuningsplan 2023-2027 SWV VO Weert, Nederweert en Cranendonck.
Afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de doelstellingen uit ons vorige ondersteuningsplan. Er zijn allerlei ontwikkelingen in gang gezet waardoor we steeds beter in staat zijn vorm en inhoud te geven aan passend onderwijs. Het samenwerkingsverband zet zich elke dag opnieuw in voor het realiseren van een passende plek voor elk kind. Daarbij kijken we voorbij de buitenkant, pas dan zien we wat mensen in zich hebben. We realiseren ons dat we in het onderwijs voor onze leerlingen een bijdrage leveren aan de fundering voor het leven waarbij doorzettingsvermogen, veerkracht en uiteindelijk trots zijn op wat je bereikt belangrijke bouwstenen
zijn.

Ons nieuwe ondersteuningsplan vertaalt wetgeving naar visie, doelstellingen naar plannen en zorgt in de komende jaren voor gezonde financiën. Verbinden van de sectoren onderwijs en jeugdhulp is cruciaal voor het slagen van onze missie.
Belangrijk voor het slagen van het proces is dat de leerling en de ouders en/of verzorgers van de leerling betrokken zijn. We zijn samen aan zet om mee te denken in de mogelijkheden en oplossingen om leerlingen de ondersteuning te bieden die ze nodig
hebben om zo hun talenten verder te ontwikkelen.

Marina Croughs
Directeur-bestuurder