Onderwijsinspectie

De inspectie bezocht ons samenwerkingsverband voor het vierjaarlijks onderzoek in januari. De inspectie was van mening dat het samenwerkingsverband het predicaat ‘goed’ verdient. De inspecteur was zeer gecharmeerd over de wijze waarop binnen het samenwerkingsverband in gezamenlijkheid wordt opgetrokken door het onderwijs, gemeenten, CJG en andere strategische partners. Daarnaast waren de inspecteurs ook te spreken over de zorgstructuren in de scholen en de inzet die daar dagdagelijks gepleegd wordt om kinderen een goede, passende en veilige leeromgeving te bieden. Het oordeel van de inspectie is een stevige waardering en erkenning voor alle inspanningen op de werkvloer. Bijgevoegd het Definitief rapport 4JO bestuur SWV 20 januari 21 van de inspectie.