Ontwikkelagenda als addendum op het huidige Ondersteuningsplan

Het samenwerkingsverband werkt met een Ondersteuningsplan 2018-2022 dat met 1 jaar is verlengd. Een nieuw Ondersteuningsplan 2023-2027 is in voorbereiding.

KlikĀ hier voor de Ontwikkelagenda die is opgesteld door de directeur in samenwerking met de Beleidsadviesgroep. Op 13 juni is deze voorzien van een positief advies door het directeurenoverleg en vervolgens door het bestuur vastgesteld op 14 juni 2022. De OPR heeft dit document op 28 juni vastgesteld.

Deze Ontwikkelagenda geldt als addendum op het huidig Ondersteuningsplan en is bedoeld ter overbrugging van de periode totdat een nieuw Ondersteuningsplan is vastgesteld en als groeidocument richting het nieuwe Ondersteuningsplan.