Vacature

Management assistent

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Samenwerkingsverband VO Weert, Nederweert en Cranendonck. Het samenwerkingsverband is binnen de genoemde gemeentes verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend netwerk passend onderwijs. Het samenwerkingsverband bestaat uit een aantal schoolbesturen. Zij werken gezamenlijk aan het realiseren van een doorgaand onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor de leerlingen in de regio Weert. Je gaat deel uitmaken van een klein team dat gezamenlijk het stafbureau van het samenwerkingsverband vormt.
Deze functie is ten dienste van het Samenwerkingsverband Weert, Nederweert en Cranendonck, de aanstelling wordt belegd bij één van de besturen.

Werkzaamheden:
– Verleent secretariële ondersteuning aan de directeur van het SWV en toegewezen stafmedewerkers
– Brengt samenhang aan in secretariële processen en dienstverlening
– Levert logistiek/administratieve bedrijfsondersteuning
– Levert, in overeenstemming met de directie, een bijdrage aan beleidsprojecten, zoals bijvoorbeeld kwaliteitszorg
– Verleent beleidsondersteuning
– Verleent ondersteuning t.b.v. het inspectiebezoek
– Organiseert bijeenkomsten

Kennis en vaardigheden:
– kennis van management ondersteunende methoden en werkwijzen;
– kennis van en vaardigheid in het gebruik van geautomatiseerde systemen;
– inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;
– bij voorkeur inzicht in taak, organisatie en werkwijze van het Samenwerkingsverband en de werkzaamheden van het management;
– vaardigheid in het maken van verslagen, in het vormen en bijhouden van dossiers;
– communicatieve vaardigheden;
– organiserende en coördinerende vaardigheden.

Wat bieden wij?
Je komt te werken in een klein en informeel team waarin je een ruime mate van zelfstandigheid krijgt.
We bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een brede cafetariaregeling en opleidingsmogelijkheden. De functie is ingedeeld in schaal 6 conform CAO VO.
Meer weten over het CAO VO? Op de website van de VO-raad staat de meest actuele informatie over deze CAO voor het voortgezet onderwijs. Je kunt daar de CAO downloaden.

Sluitingstermijn: 22 september 2021
Datum gesprekken: 27 september 2021

Voor informatie kunt u contact opnemen met Felix van Ballegooij (directeur) via telefoonnummer: 0614444711
sollicitatiebrieven graag mailen naar info@swvvo3103.nl