Platformbijeenkomst Passend Onderwijs 25-01-2023

Op woensdag 25 januari jl. hebben wij met het SWV PO een bijeenkomst Platform Passend Onderwijs georganiseerd. Bij de bijeenkomst waren al onze partners aanwezig.

Het thema van deze bijeenkomst was: Samen op weg van PO naar VO.

Wij zijn met elkaar in gesprek gegaan over hoe de weg kan lopen om richting het VO te gaan en welke obstakels wij moeten nemen/overwinnen.

Door middel van een interactieve werkvorm, waar druk geknipt/getekend is en waar interessante gesprekken gevoerd zijn, werd samen verkend hoe de weg van PO naar VO er binnen onze SWV’en uitziet. Samen is in kaart gebracht wat er goed loopt in de overstap, waar uitdagingen en ontwikkelkansen liggen en hoe we die voor ons zien.

De volgende aspecten voor verbetering/aandacht kwamen naar voren:

  • optimaliseren samenwerking PO en VO;
  • openstaan voor elkaar;
  • samen op zoek gaan naar optimale groei van kinderen;
  • verbinden;
  • kennis hebben van elkaars kwaliteiten en mogelijkheden;
  • afstemmen, bijsturen, blijven bewegen.

Wij nemen de gemaakte opmerkingen mee in de verdere doorontwikkeling van de overgang van PO naar VO en komen op een later moment op dit thema terug.