Platformbijeenkomsten 2023-2024

Afgelopen schooljaar heeft het SWV 2 Platform bijeenkomsten georganiseerd met als thema “Samen op Weg van PO naar VO”.

Door middel van een werkvorm en interessante gesprekken werd samen verkend hoe de weg van PO naar VO er binnen onze regio uitziet. Samen is in kaart gebracht wat goed loopt in de overstap, waar uitdagingen en ontwikkelkansen liggen en hoe zien we die voor ons?

De werkgroep PO VO zal hier volgend schooljaar verder mee aan de slag gaan en waar nodig informatie bij jullie ophalen.

Voor schooljaar 2023-2024 hebben wij een viertal thema’s aan de Platform bijeenkomsten gekoppeld. De centrale paraplu is “Inclusief Onderwijs”:

  • 1 november 2023: Inclusiever kijken, denken en doen;
  • 24 januari 2024: Van beeldvorming naar perspectief;
  • 10 april 2024: Bij elkaar en met elkaar; gewoon DOEN;
  • 19 juni 2024: De schoolomgeving.

In het nieuwe schooljaar zullen wij van wisselende locaties gebruik gaan maken.

Ter verdieping van de Platform bijeenkomsten gaan wij voor alle medewerkers van de scholen kenniscolleges organiseren. De kenniscolleges zullen plaatsvinden van 16.00-19.00 uur inclusief een gezamenlijke maaltijd. Verdere informatie volgt te zijner tijd.  Zet de data alvast in jullie jaarplanning en informeer ook jullie collega’s hierover.

Kenniscolleges schooljaar 2023-2024: 14 november 2023, 6 februari en 23 april 2024