Vacature twee leden Commissie Van Toezicht

Ons samenwerkingsverband heeft in het afgelopen jaar gekozen voor een aanpassing in het bestuursmodel. Op dit moment zijn wij een vereniging waaraan de directeur-bestuurder leidinggeeft. Een aantal bevoegdheden zijn belegd bij de ALV (Algemene Leden Vergadering) waarin de schoolbestuurders zitting hebben. In aanvulling daarop is afgelopen jaar besloten om een Commissie Van Toezicht in te stellen. Specifiek zijn we op zoek naar twee, bij de regio betrokken, leden op het gebied van onderwijs en financiën.

Als samenwerkingsverband verbinden we ons aan de opdracht om binnen onze regio passend onderwijs en passende ondersteuning op een inclusieve manier vorm te geven. Voor specifieke informatie hierover verwijzen we u graag naar ons Ondersteuningsplan 2023-2027.

Specifieke informatie over het financieel profiel vindt u hier. Klik hier voor het profiel betreffende het onderwijskundig lid van toezicht waarnaar we op zoek zijn.

Wij zien uw sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae, graag voor 3 oktober 12.00 uur tegemoet. Uw brief mag gericht worden aan dhr. M. Meulen, onafhankelijk voorzitter (info@swvvo3103.nl).

De sollicitatiegesprekken staan gepland op donderdag 12 oktober in de avond.