Wijzigingen LDOS t.a.v. doorstroom naar het VO

Voor elke schoolverlater wordt een digitaal overdrachtsdossier (in LDOS) aangemaakt ten behoeve van de doorstroom naar het Voortgezet Onderwijs.
Een gesprek met het Voortgezet Onderwijs vindt in een vroeg stadium plaats, wanneer is aangemeld voor route A.

Enkele wijzigingen in LDOS zijn doorgevoerd, naar aanleiding van vragen en feedback vanuit zowel PO als VO, om de overdracht te vergemakkelijken.
Klik hier voor een beknopte omschrijving van deze wijzigingen.