Organisatie Samenwerkingsverband

In het samenwerkingsverband (SWV) VO Weert, Nederweert en Cranendonck 3103 werken scholen en hun schoolbesturen samen om onderwijs passend te maken voor elke leerling uit Weert, Nederweert en Cranendonck, binnen de grenzen van het SWV en als het niet anders kan binnen de regio. Om dit te kunnen realiseren ontvangt het SWV jaarlijks een budget van de overheid, waarmee de ondersteuning van leerlingen wordt betaald. De besturen van de scholen krijgen geld van het SWV om aanvullende ondersteuning aan leerlingen te kunnen bieden. Afspraken die de schoolbesturen onderling maken over het organiseren en financieren van de ondersteuning, komen samen in een ondersteuningsplan, dat een geldigheidsduur heeft van 4 jaar.

Het SWV bestaat uit een directeur-bestuurder, een ALV (algemene ledenvergadering) waarin de schoolbestuurders zitting hebben en een CVT (commissie van toezicht). Daarnaast kennen we het directeurenoverleg, ondersteuningscoördinatoren overleg en een ondersteuningsplanraad (OPR). De vereniging waarin zij samenwerken is statutair vastgelegd.

De ALV leden van het SWV voeren hun werkzaamheden voor het SWV onbezoldigd uit, vanuit hun bestuursfunctie bij het aangesloten schoolbestuur. De operationele werkzaamheden van het SWV worden uitgevoerd door het stafbureau, onder aansturing van de directeur-bestuurder.

Goed voortgezet onderwijs voor iedereen.