Ondersteuningsplanraad (OPR)

De OPR is de medezeggenschapsraad van het SWV en bestaat uit ouders en professionals van de scholen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het SWV en heeft als voornaamste taak het al dan niet instemmen met het ondersteuningsplan. De OPR van het SWV VO Weert, Nederweert en Cranendonck bestaat uit de volgende leden:

Ouders:

– Het Kwadrant: Mirjan van Tuel
– Philips van Horne: Vacant
– Het College Weert: Robert Martens
– CITAVERDE College: Renate van Knippenberg
– De Wijnberg: Vacant
– Aloysius Stichting: Vacant
– Maaskei: Vacant
– De Berkenschutse: Nicole van Rijt

 

Professionals:

– Het Kwadrant: Egbert Jacobs (voorzitter)
– Philips van Horne: Wouter Vaes
– Het College Weert: Isabelle Paulussen
– CITAVERDE College: Jos Schaapveld
– De Wijnberg: Maartje Schroijen
– Aloysius Stichting: Nikki Verkennis
– Maaskei: vacant
– De Berkenschutse: vacant

Goed voortgezet onderwijs voor iedereen.