Ondersteuningsplanraad (OPR)

De OPR is de medezeggenschapsraad van het SWV en bestaat uit ouders en professionals van de scholen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het SWV en heeft als voornaamste taak het al dan niet instemmen met het ondersteuningsplan.

De OPR van het SWV VO Weert, Nederweert en Cranendonck bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Nicole Geelen
Leden: Gerard Lormans, Chez van Riel, Karin Moonen, Paul Dielissen,  Angelique Thijssen en Remco van Grootel.

Goed voortgezet onderwijs voor iedereen.