Loket Passend onderwijs (LPO)

Hoofdtaken van het Loket Passend Onderwijs (LPO)

A. Beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het VSO (TLV-aanvraag) of
beoordelen van verlenging TLV.

B. Beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot praktijkonderwijs (TLV-PRO aanvraag).

C. Beoordelen of er een groepsmaatwerkarrangement (zoals de schakelklas
vmbo) toegekend wordt.

Als een aanvraag wordt goedgekeurd, geeft het LPO een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) of een arrangement af en kan de financiering en (over)plaatsing van de leerling geregeld worden.

Bijgevoegd is de werkwijze Loket Passend Onderwijs 2023-2027.

Kernteamleden van het samenwerkingsverband komen naar de scholen toe om met hen in gesprek te blijven over ondersteuningsbehoeften, arrangementen te monitoren, feeling te houden met de praktijk van passend onderwijs en zo adequaat te kunnen anticiperen op ontwikkelingen.

Onze vso-leerlingen met “uitstroomperspectief regulier” doorlopen een specifiek stappenplan in het laatste jaar van de looptijd van hun TLV. Dit stappenplan treft u hier aan.

Het LPO is bereikbaar via: loketpassendonderwijs@swvvo3103.nl

Samenstelling LPO

Deskundige leden, ieder met hun eigen specialisme, verrichten samen de werkzaamheden van het LPO.

Voorzitter LPO
Maddie Piepers

loketpassendonderwijs@swvvo3103.nl

Goed voortgezet onderwijs voor iedereen.