Samenstelling SWV

Het SWV bestaat uit een (toezichthoudend) bestuur, een directeur en een stafbureau. De stichting waarin zij samenwerken is statutair vastgelegd.

Bestuursleden van het SWV voeren hun werkzaamheden voor het SWV onbezoldigd uit, vanuit hun bestuursfunctie bij het aangesloten schoolbestuur. De operationele werkzaamheden van het SWV worden uitgevoerd door het stafbureau, onder aansturing van de directeur.

Het SWV is bereikbaar via: info@swvvo3103.nl

Marina Croughs
Directeur
m.croughs@swvvo3103.nl.

Marlou Salden
Orthopedagoog
m.salden@swvvo3103.nl

Hanneke van Keulen
Begeleidingsspecialist
h.vankeulen@swvvo3103.nl

Goed voortgezet onderwijs voor iedereen.