Samenstelling SWV

Het SWV bestaat uit een (toezichthoudend) bestuur, een directeur en een stafbureau. De stichting waarin zij samenwerken is statutair vastgelegd.

Bestuursleden van het SWV voeren hun werkzaamheden voor het SWV onbezoldigd uit, vanuit hun bestuursfunctie bij het aangesloten schoolbestuur. De operationele werkzaamheden van het SWV worden uitgevoerd door het stafbureau, onder aansturing van de directeur.

Het SWV is bereikbaar via: info@swvvo3103.nl

Henk Winkelman
Directeur
h.winkelman@swvvo3103.nl

Ellen Derks
Orthopedagoog
e.derks@swvvo3103.nl

Linda van Lieshout                                                                                 Managementassistente
l.vanlieshout@swvvo3103.nl

Goed voortgezet onderwijs voor iedereen.

Loket Passend Onderwijs (LPO)

Als het regulier onderwijs niet toereikend is voor een leerling dan kan de school voor het kind op zoek gaan naar een andere, passende onderwijsplek. Als de school en de ouders samen vinden dat een school voor speciaal (basis)onderwijs het beste is, vraagt de school hiervoor een verwijzing aan bij het LPO.

Voor het behandelen van aanvragen voor een school voor speciaal (basis)onderwijs heeft het SWV het LPO ingericht. Als een aanvraag wordt goedgekeurd, geeft het LPO een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af en kan de financiering en (over)plaatsing van het kind geregeld worden.

Lees verder..