Samenstelling SWV

Het SWV bestaat uit een directeur-bestuurder, een ALV (algemene ledenvergadering) waarin de schoolbestuurders zitting hebben en een CVT (commissie van toezicht). Daarnaast kennen we het directeurenoverleg, ondersteuningscoördinatoren overleg en een ondersteuningsplanraad (OPR). De vereniging waarin zij samenwerken is statutair vastgelegd.

De ALV leden van het SWV voeren hun werkzaamheden voor het SWV onbezoldigd uit, vanuit hun bestuursfunctie bij het aangesloten schoolbestuur. De operationele werkzaamheden van het SWV worden uitgevoerd door het stafbureau, onder aansturing van de directeur-bestuurder.

Klik hier voor de actuele bezetting van de verschillende geledingen.

Het SWV is bereikbaar via: info@swvvo3103.nl

Marina Croughs
Directeur – bestuurder
m.croughs@swvvo3103.nl

Esther Meulendijks
Begeleidingsspecialist passend onderwijs
e.meulendijks@swvvo3103.nl

Astrid Wolfs
Begeleidingsspecialist passend onderwijs
a.wolfs@swvvo3103.nl

Esther Teunissen
Management assistente
e.teunissen@swvvo3103.nl

Goed voortgezet onderwijs voor iedereen.