Overstap naar voortgezet onderwijs

Een vloeiende overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Soms heeft een leerling extra ondersteuning binnen de school nodig of aanvullende zorg vanuit jeugdhulp. Voor deze leerlingen is het extra van belang dat er continuïteit bestaat in de zorg en begeleiding rond de overgang van PO naar VO. Het SWV VO Weert, Nederweert en Cranendonck werkt hiervoor samen met het SWV PO Weert-Nederweert.

Verschillende routes

Voor de overstap van PO naar VO kunnen verschillende routes gevolgd worden:

  • Blauwe route; voor leerlingen waar geen specifieke ondersteuningsvraag is;
  • Gele route; voor leerlingen met leerachterstanden;
  • Oranje route; voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

*N.b.: Leerlingen met didactische achterstanden op LRO- of PrO-niveau en met specifieke ondersteuningsbehoeften worden zowel bij de gele als de oranje route aangemeld. Leerlingen en ouders tekenen daarvoor twee toestemmingsverklaringen.

Deze drie routes zijn gedetailleerd uitgewerkt in Procedureklapper de Schakel, 2021-2022.
Klik hier voor het tijdpad POVO schooljaar 2021-2022. Noteer de data in de planning van de school

Informatie voor ouders:

Informatie voor leerkrachten:

Toestemmingsverklaring rondom de gele en oranje route:

 

Goed voortgezet onderwijs voor iedereen.

Rol van ouders

Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs hebben ouders een belangrijke rol. De school en de ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een optimale ontwikkeling van de leerling. Als de school voor het primair onderwijs en de ouders het eens zijn over de schoolkeuze, dan melden de ouders de leerling aan bij de school voor het voortgezet onderwijs.

 

De school voor het primair onderwijs draagt de gegevens van de leerling zorgvuldig over naar de school voor het voortgezet onderwijs. Dit zijn onder andere de toetsresultaten en informatie over de eventuele extra begeleiding die de leerling nodig heeft. Ouders hebben inzage in de digitale overdracht van gegevens.