Overstap naar voortgezet onderwijs

Een vloeiende overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Soms heeft een leerling extra ondersteuning binnen de school nodig of aanvullende zorg vanuit jeugdhulp. Voor deze leerlingen is het extra van belang dat er continuïteit bestaat in de zorg en begeleiding rond de overgang van PO naar VO. Het SWV VO Weert, Nederweert en Cranendonck werkt hiervoor samen met het SWV PO Weert-Nederweert.

Verschillende routes

Voor de overstap van PO naar VO kennen we binnen ons samenwerkingsverband twee routes:

  • Route B: leerlingen waarbij het PO verwacht dat het VO de leerling met basisondersteuning succesvol naar een diploma kan begeleiden. 
  • Route A: leerlingen waarbij een vroegtijdige verkenning gewenst is in verband met aanvullende ondersteuningsbehoefte (didactisch/ sociaal-emotioneel/ anderszins). Betreft ook de leerlingen uit het S(B)O met uitstroomprofiel regulier VO (inclusief leerlingen waarbij uitstroom PRO verwacht wordt) 

Route A is uitgewerkt in de volgende poster route A

Noteer onderstaande data in de planning van de school:

Informatiebijeenkomsten:
Dinsdag 28 mei 2024 15.30 – 17.00: informatiemiddag route A voor collega’s
Dinsdag 28 mei 2024 19.00-20.30: infoavond route A voor ouders van leerlingen uit groep 7, locatie Philips van Horne.
Uitnodiging informatieavond route A

Tijdpad PO-VO 2023-2024

Informatie voor ouders:

Informatie voor leerkrachten:

Toestemmingsverklaring route A:

2024-2025 Toestemmingsverklaring route A PO-VO

Criteria-voor-LWOO-en-PRO

Goed voortgezet onderwijs voor iedereen.

Rol van ouders

Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs hebben ouders een belangrijke rol. De school en de ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een optimale ontwikkeling van de leerling. Als de school voor het primair onderwijs en de ouders het eens zijn over de schoolkeuze, dan melden de ouders de leerling aan bij de school voor het voortgezet onderwijs.

 

De school voor het primair onderwijs draagt de gegevens van de leerling zorgvuldig over naar de school voor het voortgezet onderwijs. Dit zijn onder andere de toetsresultaten en informatie over de eventuele extra begeleiding die de leerling nodig heeft. Ouders hebben inzage in de digitale overdracht van gegevens.