Medio 2022 dienen de schoolbesturen in het samenwerkingsverband een nieuw ondersteuningsplan vast te stellen. In een ondersteuningsplan wordt vastgelegd welke...

De inspectie bezocht ons samenwerkingsverband voor het vierjaarlijks onderzoek in januari. De inspectie was van mening dat het samenwerkingsverband het...