Inmiddels is de sollicitatieprocedure voor de werving van de nieuwe leden voor de commissie van toezicht afgerond. We zijn verheugd te...

Afgelopen week vond vanuit het samenwerkingsverband de eerste platformbijeenkomst van dit schooljaar plaats rondom inclusiever denken en doen. We richtten...

Het bestuursverslag en de jaarrekening vormen samen het jaarverslag van het samenwerkingsverband. Schoolbesturen hebben de zorgplicht, de middelen en de...