Wij gaan verhuizen! Per 1 augustus.

Met ingang van 1 augustus 2024 is het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO gehuisvest in het Cwartier,
ruimte 320 (voormalig gemeentehuis), Beekstraat 54, 6001 GJ Weert.